ประกันโรคมะเร็ง มีประโยชน์อย่างไร

0 Comments

ประกันโรคมะเร็ง

อย่างที่ทราบกันว่า ในปัจจุบันพบอัตราผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั่วโลก เป็นอันดับต้นๆ ของโลก และในประเทศไทยพบอัตราผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมาเป็นอันดับ 1 สะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันทุกเพศทุกวัยสามารถเป็นโรคมะเร็งได้ง่ายขึ้นโดยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมการกินปิ้งย่างที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน โรงงานปล่อยควันพิษทำให้ สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศไม่ดี และความเครียดต่างๆ สารเคมีต่างในอากาศ และรังสีที่เราได้รับ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่อาจมีส่วนผสมของสารก่อมะเร็งก็เป็นได้ และการไม่กินผักและผลไม้ รวมถึงการไม่ยอมออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ การนอนดึก ทุกอย่างล้วนก่อให้เกิดโรคมะเร็งทั้งสิ้น ซึ่งบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็ง กว่าจะตรวจพบก็พบ ก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้ว เนื่องจากมะเร็งบางชนิดไม่แสดงอาการ บางคนไม่มีโอกาสได้ร่ำลา หรือต้องทนทุกข์กับโรคร้ายอยู่หลายปี โรคมะเร็งสร้างความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน จนกว่าจะเสียชีวิต อีกทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ที่มีราคาสูง คนที่มีรายได้น้อย บางคนเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งก็ไม่ยอมรักษา เพราะไม่มีเงินค่ารักษา ไม่อยากเป็นภาระต่อคนในครอบครัว เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ได้ยินแบบนั้น แต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคม ในปัจจุบันพบผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง ในวัยทำงานเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ป่วยจะอยู่ในช่วงอายุ 27-69 ปี ชี้ให้เห็นว่าอายุไม่มาก ก็สามารถเป็นมะเร็งได้ เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ดังนั้น ประกันโรคมะเร็ง จึงจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

ประกันโรคมะเร็ง มีแล้วอุ่นใจ 

  • เนื่องจากสภาวะเศษกิจที่ฝืดเคืองในปัจจุบัน เงินเป็นสิ่งที่หาได้ยาก ถ้าหากเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง จะทำให้เราต้องนำเงินเก็บออกมาใช้ หากไม่มีประกันโรคมะเร็ง ดังนั้น หากเราทำประกันโรคมะเร็งไว้ ยามเจ็บป่วย เราจะได้ ไม่ต้องเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  •  เนื่องด้วยเบี้ยประกันที่ราคาไม่แพง และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าทำกับเว็บรู้ใจ ราคาค่าเบี้ยในอัตราเดิมถึง 5 ปี และราคาจะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ 5 ปี ซึ่งถือว่าคุ้มมาก
  •  เบี้ยประกันโรคมะเร็ง สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
  • คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด และทุกระยะ หากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ สามารถยื่นเอกสารกับบริษัทเพื่อรับเงินชดเชยได้อย่างง่ายและรวดเร็ว 
  • ควรอย่างยิ่งที่ทำกรมธรรม์ให้กับคนในครอบครัว และคนที่เรารักได้ โดยขั้นตอนการทำ ประกันโรคมะเร็ง สามารถทำผ่านออนไลน์ได้ง่ายและรวดเร็ว ประหยัดเวลา คุ้มค่าคุ้มราคา เพราะหากสมาชิกในครอบครัวเกิดเป็นโรคร้ายขึ้นมา เราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล
  • ถ้าทำประกันโรคมะเร็งกับเว็บรู้ใจ ไม่ต้องตรวจร่างกาย โดยทางบริษัทจะสอบถามปัญหาด้านสุขภาพไม่กี่ข้อ สามารถทำ ประกันโรคมะเร็ง ได้ง่ายๆ