ประกันโรคมะเร็ง มีประโยชน์อย่างไร

อย่างที่ทราบกันว่า ในปัจจุบันพบอัตราผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั่วโลก เป็นอันดับต้นๆ ของโลก และในประเทศไทยพบอัตราผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมาเป็นอันดับ 1 สะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันทุกเพศทุกวัยสามารถเป็นโรคมะเร็งได้ง่ายขึ้นโดยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมการกินปิ้งย่างที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน โรงงานปล่อยควันพิษทำให้ สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศไม่ดี และความเครียดต่างๆ สารเคมีต่างในอากาศ และรังสีที่เราได้รับ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่อาจมีส่วนผสมของสารก่อมะเร็งก็เป็นได้ และการไม่กินผักและผลไม้ รวมถึงการไม่ยอมออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ การนอนดึก ทุกอย่างล้วนก่อให้เกิดโรคมะเร็งทั้งสิ้น ซึ่งบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็ง กว่าจะตรวจพบก็พบ ก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้ว เนื่องจากมะเร็งบางชนิดไม่แสดงอาการ บางคนไม่มีโอกาสได้ร่ำลา

Read More